Taalstoornissen

Taalstoornissen

De normale taalontwikkeling verloopt volgens verschillende stadia. Bij een aantal kinderen kent deze ontwikkeling een vertraagd of afwijkend verloop.  Er kunnen zich problemen voordoen op het vlak van taalinhoud (woordenschat), taalgebruik en taalvorm (verbuigingen, vervoegingen, zinsbouw). Deze problemen kunnen zowel op vlak van taalbegrip als op vlak van taalproductie manifesteren.

Taalvaardigheid heeft een belangrijke invloed op het ontwikkelen van latere schoolse vaardigheden en het sociaal-emotioneel welzijn van het kind.

In de taaltherapie bieden we, afhankelijk van de leeftijd en ontwikkeling van het kind, taal aan met o.a. concreet materiaal en allerhande spelvormen. Hierbij betrekken we ook zoveel mogelijk de onmiddellijke omgeving van het kind.

Reeds op heel jonge leeftijd kan er gestart worden met taaltherapie. Afhankelijk van de ernst en aard van het probleem, bieden we directe of indirecte therapie aan. Bij directe therapie gaan we meteen individueel aan de slag met het kind. Indirecte therapie houdt in dat we ouders begeleiden om de taal van hun kind te stimuleren. Indien nodig kan daarna nog steeds individuele therapie worden opgestart.

Mogelijks is er ook sprake van dysfasie, een spraak-taalontwikkelingsstoornis. Deze diagnose kan pas na een periode van één jaar intensieve therapie voor mondelinge taal worden gesteld.