Stemstoornissen

Stemstoornissen

Onze stem maakt deel uit van wie we zijn. Een probleem met onze stem zoals een hese stem, het regelmatig wegvallen van de stem of steeds ‘moeite’ moeten doen om te spreken kan zeer vervelend zijn.

Een stemprobleem kan verschillende oorzaken hebben. Stemmoeilijkheden kunnen ontstaan door:

  • een foute stemtechniek
  • een te zware stembelasting zoals veelvuldig roepen, keelschrapen of fluisteren
  • een trauma
  • te weinig stembelasting (ondergebruik)

Je laat jouw stem best even door de NKO-arts nakijken als er sprake is van:

  • blijvende of steeds terugkerende heesheid
  • stemverlies
  • gespannen stemgeving
  • stemvermoeidheid of het gevoel een inspanning te moeten leveren om stem te geven
  • verminderde stemmogelijkheden (niet meer zo hoog/laag, stil/luid kunnen spreken als vroeger)
  • pijn bij slikken en/of stemgeven

Stemproblemen wegwerken vereist een nauwe samenwerking tussen de NKO-arts, de logopedist(e) én de patiënt.

De NKO-arts voert een laryngoscopie uit en stelt de diagnose. Na het consult bij de NKO-arts vindt er nog een aanvullend stemonderzoek plaats bij de logopedist(e). Het geheel van deze medische en logopedische informatie bepaalt wat we aanpakken in de stemtherapie. Door in te zetten op een goede stemzorg (stemhygiëne) en door te trainen op o.a. lichaamshouding, ademhaling, stemtechniek en articulatie werken we aan een verbetering van de stemkwaliteit en proberen we (een herhaling van) de problemen op lange termijn te voorkomen.