Psychotherapie

Psychotherapie

Na een verkennend gesprek en het diagnostisch traject, kan geopteerd worden voor psychologische begeleiding, psycho-educatie en/of opvoedingsondersteuning. In samenspraak met de cliënt maken we een behandelplan op.

Kinderen en jongeren kunnen bij Fien en Laura terecht voor:

 • Emotionele problemen : angst, depressie, weinig zelfvertrouwen, faalangst, woedebuien, …
 • Gedragsproblemen
 • Beperkte sociale vaardigheden
 • Verwerkingsproblemen: rouw, ziekte, echtscheiding, beperking, …
 • Ontwikkelingsstoornissen : ADHD, autismespectrumstoornis
 • Psychosomatische klachten : buikpijn, hoofdpijn, …
 • Slaapproblemen
 • Eetproblemen
 • Opvoedingsvragen

In de psychotherapeutische gesprekken gaan we aan de slag met jullie hulpvraag.

We voorzien diverse soorten therapie:

 • Individuele therapie
 • Speltherapie
 • Psycho-educatie
 • Sociale vaardigheidstraining
 • Opvoedingsondersteuning
 • Ouderbegeleiding