Psychomotorische therapie

Psychomotorische therapie

Psychomotorische therapie richt zich op de ontwikkeling van het kind in zijn geheel. Het gaat over de samengang van geest ‘psyche’ en bewegen ‘motoriek’, van denken en doen of handelen.

Onze bewegingen moeten vanuit het denken gestuurd en gepland worden om gericht te kunnen handelen. Dit vraagt lichaamskennis, richten van aandacht en motorische planning.

Psychomotoriek is begeleiding van

- grove motoriek: evenwicht, coördinatie, springkracht, balvaardigheid, fietsen,…

- fijne motoriek: handvaardigheid, knippen, rijgen, knopen, prikken, scheuren, …

- grafomotoriek: kleuren, tekenen, handvoorkeur, schrijfhouding, voorbereidend schrijven, schrijven.

- lateralisatie: ontwikkeling van duidelijke links- of rechtse voorkeurskant

- visuomotoriek, visueel-ruimtelijke problemen: bouwen, oog-handcoördinatie, ruimtelijk inzicht, schematiseren, …

- ADL: activiteiten dagelijks leven zoals zich aan- en uitkleden, vlees leren snijden, water gieten in een glas, …

- aandacht- , concentratie- en werkhoudingsproblemen

Alvorens psychomotorische begeleiding op te starten, is het noodzakelijk steeds een gestandaardiseerd psychomotorisch onderzoek uit te voeren. Uitgaande van de hulpvraag, de testresulaten en de kwalitatieve observaties tijdens het testmoment worden doelstellingen opgesteld.