Psychodiagnostiek

Psychodiagnostiek

We willen gericht advies en/of psychotherapie aanbieden. Daarom is het belangrijk om een duidelijk en concreet beeld te krijgen van de ernst en de aard van de problemen. De doelstelling van een psychodiagnostisch onderzoek is om duidelijkheid te krijgen in de mogelijke oorzaken van de problemen. Daarnaast willen we ze ook vertalen naar doelstellingen binnen de psychotherapie. In het diagnostisch proces wordt, mits toestemming van de patiënt, samengewerkt met verschillende betrokkenen (logopedist, kinesist, school, arts, CLB…).

Bij ons kun je terecht voor de volgende onderzoeken:

  • Intelligentieonderzoek (WISC-V, WPPSI-IV, WNV)
  • Concentratieonderzoek (Belevingsonderzoek, Tea-CH, Bourdon Vos, Vragenlijsten)
  • Onderzoek naar autisme (Belevingsonderzoek, ADOS, ADI-R, TOM-Test, vragenlijsten)
  • Belevingsonderzoek:

    We starten vaak met een belevingsonderzoek (projectieve testen zoals CAT, Blacky Pictures, 4 Affecten, Familie In Dieren, 3 wensen en andere creatieve werkvormen). Aan de hand van deze projectieve testen vertelt/tekent het kind over zichzelf. Deze testen geven diverse werkbare thema's weer. De afname duurt gemiddeld 3 sessies. Eerst krijgt het kind de tijd om zich veilig te voelen, kennismaking en een vertrouwensband op te bouwen.