Psychodiagnostiek

Psychodiagnostiek

We starten met een verkennend gesprek.

In het verkennend gesprek doorlopen we de ontwikkeling en kunnen we u gericht advies geven in functie van eventuele opstart diagnostiek. De doelstelling van een verkennend gesprek is om duidelijkheid te krijgen rond de mogelijke oorzaken van de problemen.

Diagnostiek is geen kant- en klare oplossing bij problemen maar kan wel richting geven. We geven u eerst advies zodat u gericht geholpen kan worden.

Wanneer we positief advies geven omtrent diagnostiek plannen we de testmomenten in.

In het diagnostisch proces wordt, mits toestemming van de patiënt, samengewerkt met verschillende betrokkenen (logopedist, kinesist, school, arts, CLB, ...).

Op het einde van het proces volgt een adviesgesprek met de ouders.

Bij ons kun je terecht voor de volgende onderzoeken:

  • Intelligentieonderzoek (WISC-V, WPPSI-IV, WNV)
  • Concentratieonderzoek (Belevingsonderzoek, Tea-CH, Bourdon Vos, Vragenlijsten)
  • Onderzoek naar autisme (Belevingsonderzoek, ADOS, ADI-R, TOM-Test, vragenlijsten)
  • Belevingsonderzoek:

    We starten vaak met een belevingsonderzoek (projectieve testen zoals CAT, Blacky Pictures, 4 Affecten, Familie In Dieren, 3 wensen en andere creatieve werkvormen). Aan de hand van deze projectieve testen vertelt/tekent het kind over zichzelf. Deze testen geven diverse werkbare thema's weer. De afname duurt gemiddeld 3 sessies. Eerst krijgt het kind de tijd om zich veilig te voelen, kennismaking en een vertrouwensband op te bouwen.