Ouderbegeleiding bij taalproblemen

Ouderbegeleiding bij taalproblemen

Onderzoek toont aan dat logopedische taaltherapie veel meer effect heeft als ouder(s), naast de therapie, ook gecoacht worden en specifieke tips en adviezen aangereikt krijgen om de taal van hun kind thuis zo optimaal mogelijk te stimuleren.

Ook wij ervaren het positieve effect van nauw betrokken ouder(s). Daarom gaan wij graag met ouders op pad om de spraak- en taalontwikkeling thuis te ondersteunen.

We werken a.d.h.v. videomateriaal, inleefopdrachten, spelmateriaal.

Tijdens 4 bijeenkomsten spitsen we ons toe op:

  • het verloop van de spraak-taalontwikkeling
  • hoe je als ouder je taal op maat van je kind kan aanpassen vb. liedjes, versjes, spelletjes
  • het voorlezen vb. tips bij boekenkeuze, tips bij het voorlezen
  • het kritisch kijken naar programma‚Äôs en spelletjes die geschikt zijn voor jouw kind

Dit kan zowel individueel als in groep. Individueel (telkens 1u) is op maat en vertrouwelijker. In groep (telkens anderhalf uur) is er meer interactie, kan je steun vinden in de groep en is er meer dynamiek. We bespreken samen wat voor jullie de beste optie is.