OMFT

OMFT

Oromyofunctionele therapie (OMFT) is een oefentherapie die gericht is op het herstellen van een verstoord evenwicht in het functioneren van de spieren in en rond de mond.

Het evenwicht kan verstoord worden door:

  • tongpersen
  • zuiggewoonten (duimzuigen, speenzuigen, lipzuigen, wangzuigen…)
  • bijtgewoonten (vingerbijten, lipbijten, nagelbijten)
  • mondademhaling

Bovenstaande gewoonten kunnen resulteren in afwijkende slik- en/of articulatiepatronen. Dit kan een negatieve uitwerking hebben op het gebit en het verhemelte.

OMFT heeft als doel het terug in evenwicht brengen van alle mondspieren. Dit doen we door middel van mondmotorische oefeningen en het afleren van verkeerde reflexen. Hierdoor leveren andere therapieën zoals orthodontie, logopedie of een kaakcorrectie later een blijvend resultaat.

Startleeftijd: idealiter op de leeftijd van 6 tot 8 jaar (tijdens de tandwisselfase), maar hierbij kijken we naar de kindafhankelijke factoren (soort en ernst van de afwijking, ontwikkeling van het kind, tijdstip van aanmelding).

Duur: de gemiddelde oromyofunctionele therapie bevat 15 tot 20 sessies (intensieve start + follow-up) mits intensief oefenen en medewerking van de ouders en patiënt.