Lees- en/of spellingsproblemen

Lees- en/of spellingsproblemen

Bij sommige kinderen verloopt het lezen en schrijven moeizaam. Deze kinderen hebben soms nood aan extra begeleiding en ondersteuning naast de extra inspanningen op school.

Kinderen blijven vaak spellend lezen ten koste van het leestempo of maken nog veel leesfoutjes. Al dan niet gekoppeld aan het lezen kunnen ook spellingsproblemen voorkomen. Bij bepaalde kinderen blijft het schrijven van de letters moeilijk. Daarnaast zijn er vaak problemen op woordniveau, waarbij verschillende spellingsregels moeten worden toegepast. In dit geval spreken we van lees- en spellingsmoeilijkheden.

Wanneer deze moeilijkheden na intensieve therapie nog steeds aanwezig blijven, kan er verder onderzocht worden of het hier gaat om een lees- en/of spellingsstoornis, namelijk dyslexie en/of dysorthografie.