Rekenproblemen

Rekenproblemen

We spreken van een rekenprobleem wanneer er een achterstand is in het rekenen van een kind.

We spreken over een rekenstoornis of dyscalculie wanneer de rekenproblemen hardnekkig blijven ondanks specifieke zorg en remediëring. Bovendien kunnen we pas spreken van dyscalculie als de achterstand niet kan verklaard worden door andere problemen.

Twijfel of je kind in aanmerking komt om logopedische ondersteuning te krijgen op vlak van rekenen? Wij starten sowieso starten we met een testing om automatisatie, getallenkennis en hoofdrekenen in kaart te brengen. Zowel de testing als de therapie gebeuren in samenwerking met school (klasleerkracht, zorgcoördinator of –leerkracht) en ouders. Zo verzamelen we alle informatie om samen met u tot een besluit te komen.

In samenspraak met de school stellen we een plan van aanpak op, op maat van jouw kind. Deze behandeldoelen worden in therapie stap voor stap aangepakt. Tussendoor maken we tijd om de vorderingen te evalueren.

Vaak werken wij volgens de methode 'RekenTrappers'. Dit is meer dan het cirkelrekenen alleen! Deze rekenmethode vertrekt vanuit het dagdagelijkse handelen. Als hulpmiddelen gebruiken we materiaal dat je altijd bij je hebt o.a. je handen, trap, geld, lintmeter… De strategieën uit de methode Rekentrappers kunnen voor elk kind aangewend worden.