Aanmelding en intake

Waarvoor kan je bij ons terecht?

 • Beperkte sociale vaardigheden
 • Hechtingsproblemen
 • Gedrags- en emotionele problemen: angst, depressie,
  weinig zelfvertrouwen, faalangst, woedebuien …
 • Opvoedingsvragen
 • Ontwikkelingsstoornissen: autismespectrumstoornissen, AD(H)D en
  leerstoornissen
 • Psychosomatische klachten: buikpijn, hoofdpijn …
 • Verwerkingsproblemen: rouw, ziekte, echtscheiding, beperking …
 • Eetproblemen
 • Slaapproblemen
 • Zindelijkheidsproblemen

Aanmelding

De aanmelding gebeurt telefonisch via ons secretariaat op maandag tussen 8u15 en 10u15. Dit kan telefonisch via 0468/41.73.20 of per e-mail naar fien.daels@delettergreep.be.

De aanmelding is mogelijk via doorverwijzing (huisarts, school, CLB ...) of op eigen initiatief.

Wanneer er een plaats vrijkomt, plannen we het intakegesprek in.

Intake

Het eerste gesprek is een kennismakingsgesprek met de ouders/zorgverleners om meer zicht te krijgen op de hulpvraag. We geven tijdens het intakegesprek ook uitleg over onze manier van werken.