Aanmelding en intake

Waarvoor kan je bij ons terecht?

 • Beperkte sociale vaardigheden
 • Hechtingsproblemen
 • Gedrags- en emotionele problemen: angst, depressie,
  weinig zelfvertrouwen, faalangst, woedebuien …
 • Opvoedingsvragen
 • Ontwikkelingsstoornissen: autismespectrumstoornissen, AD(H)D en
  leerstoornissen
 • Psychosomatische klachten: buikpijn, hoofdpijn …
 • Verwerkingsproblemen: rouw, ziekte, echtscheiding, beperking …
 • Eetproblemen
 • Slaapproblemen
 • Zindelijkheidsproblemen

Aanmelding

Elke aanmelding gebeurt via het aanmeldingsformulier.

De aanmelding is mogelijk via doorverwijzing (huisarts, school, CLB ...) of op eigen initiatief.

Intake

Het eerste gesprek is een kennismakingsgesprek met de ouders/zorgverleners om meer zicht te krijgen op de hulpvraag. We geven tijdens het intakegesprek ook uitleg over onze manier van werken.