Eet- en drinkproblemen

Eet- en drinkproblemen

Als ouder wens je dat je kind een goede en gezonde eter is. Maar wat als elke maaltijd een strijd is? 

  • Je kind weigert de fles.  
  • Je kind drinkt moeilijk van de borst. 
  • Je kind maakt niet gemakkelijk de overstap naar lepelvoeding. 
  • Je kind weigert vast voedsel, kokhalst, spuwt brokjes uit.
  • Je kind eet onvoldoende, komt onvoldoende bij. 
  • ... 

Eet- en drinkproblemen hebben meestal een onderliggende oorzaak. Meerdere factoren kunnen een rol spelen: 

  • medisch/anatomisch 
  • gedragsmatig 
  • mondmotorisch 
  • omgevingsgebonden 

We zoeken samen met jullie uit wat de mogelijke oorzaken zijn en hoe we deze kunnen aanpakken.  De duur van de begeleiding kan sterk variëren. Soms volstaan een paar adviesgesprekken waarna je met de tips verder aan de slag kan. In andere gevallen is langdurige begeleiding aangewezen.