Bobath therapie

Bobath therapie

Bobath therapie richt zich tot kinderen met neuromotorische aandoeningen.

Deze kinderen hebben problemen bij de controle van houding en beweging. De oorzaak zit niet in de spieren of gewrichten, maar in het centraal zenuwstelsel.

Bij kinderen met

  • hersenletsels (CP – cerebrale parese)
  • spina bifida
  • brachialisparese
  • spierziekte
  • genetische afwijking

is een vroege en adequate behandeling belangrijk, ook al is genezing jammer genoeg niet mogelijk.

De therapeutische noden zijn individueel en specifiek.

Er wordt zowel gewerkt aan kwaliteit van bewegen als aan het bereiken van de motorische mijlpalen.

Het kind wordt gestimuleerd om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen, de tonus of spierspanning wordt genormaliseerd en secundaire problemen zoals spierverkortingen worden tegengegaan.

Enkele sfeerbeelden