Multidisciplinaire praktijk

De Lettergreep bestaat uit een jong en enthousiast team van logopedisten, kinesisten en psychotherapeuten.

Zowel volwassenen, jongeren als kinderen kunnen bij ons terecht voor uiteenlopende problemen op vlak van taal, stem, ontwikkeling, neurologie, ademhaling, zindelijkheid, sociale vaardigheden, opvoedingsvragen, ...

Multidisciplinair werken wil niet zeggen dat de verschillende therapieën zonder integratie naast elkaar aangeboden worden.

We investeren dagelijks in een goede samenwerking. Het verwerven en integreren van voldoende basiskennis van elkaars specialisaties vormt slechts een onderdeel van het geheel. Ook samenwerking met ouders, leerkrachten, CLB, artsen, ondersteuners, ... dragen we hoog in het vaandel.

Logopedie

Ons logopedisch team staat in voor onderzoek en behandeling van spraak- en taalproblemen, leerproblemen, stemproblemen, neurogene spraak- en taalproblemen en stotteren.

Lees meer

Psychologie

Bij ons psychologisch en pedagogisch team kan men terecht voor diagnostisch onderzoek en begeleiding van kinderen en jongeren met opvoedings-en gedrags- of leerproblemen en advies omtrent opvoeding en leren. Ook volwassenen kunnen bij ons begeleid worden.

Lees meer

Kinesitherapie

Bij onze kinesitherapeuten kan je terecht voor psychomotorische therapie (grove, fijne, schrijf- en/of visuomotoriek), neurologische therapie (Bobath), ademhalingstherapie, zindelijkheidstraining, pre- en postnatale kine en bekkenbodemreëducatie.

Lees meer

Typ 10

Typ 10 is een speelse en vlotte manier om blind te leren typen waarbij valkuilen van klassieke typlessen vermeden worden.

Lees meer

Start to study

Deze studiecoaching richt zich op het aanleren of verbeteren van een studiemethode. Hoofddoel is het bereiken van een actieve en zelfstandige manier van werken.

Lees meer

Hydrotherapie - Zwemles

Aanleren van schoolslag of indien noodzakelijk aangepaste zwemstijl bij kinderen en volwassenen met schrik, coördinatie- , kracht- en/of concentratieproblemen.

Lees meer

Parkiboks

Met trots mogen we meedelen dat er in Poperinge een vestiging is om Parkiboks te beoefenen in samenwerking met BC Poperinge.

Lees meer

Maak kennis met ons team

De Lettergreep bestaat uit een jong en enthousiast team van logopedisten, kinesisten en psychologen. Elke therapeut is gespecialiseerd in zijn eigen discipline.

Ons team